Navigácia

Obsah

Obecné noviny Bielčan


Obecné noviny BIELČAN vychádzajú štvrťročne.

Čitateľovi prinášajú všeobecné informácie o dianí v obci, články obecných organizácií a pravidelné rubriky.

 

CENNÍK INZERCIE obecných novín BIELČAN 
Platný pre rok 2014 

Vydáva: Obecný úrad Veľký Biel
Registrované Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky pod číslom EV 3419/09

Kontakt na redakčnú radu: velkybiel@velkybiel.eu

Rok 2013

Apríl 2013 Stiahnuté: 54x | 29.11.2016

Rok 2012

December 2012 Stiahnuté: 91x | 29.11.2016

August 2012 Stiahnuté: 47x | 29.11.2016

Máj 2012 Stiahnuté: 47x | 29.11.2016

Január 2012 Stiahnuté: 44x | 29.11.2016

Rok 2011

Október 2011 Stiahnuté: 130x | 29.11.2016

Jún 2011 Stiahnuté: 69x | 29.11.2016

Marec 2011 Stiahnuté: 43x | 29.11.2016

Rok 2010

December 2010 Stiahnuté: 54x | 29.11.2016

Júl 2010 Stiahnuté: 46x | 29.11.2016

Rok 2009

December 2009 Stiahnuté: 46x | 29.11.2016

Október 2009 Stiahnuté: 54x |

August 2009 Stiahnuté: 116x | 29.11.2016

Apríl 2009 Stiahnuté: 50x | 29.11.2016

Rok 2008

December 2008 Stiahnuté: 54x | 29.11.2016

Október 2008 Stiahnuté: 66x | 29.11.2016

Marec 2008 Stiahnuté: 42x | 29.11.2016

Rok 2007

December 2007 Stiahnuté: 60x | 29.11.2016

Stránka

  • 1