Navigácia

Obsah

Cintoríny v obci


Najväčší cintorín v obci sa nachádza na Cintorínskej ulici. V areáli je dom smútku a historická kaplnka z 18. storočia.
Zoznam nebohých v cintoríne Veľký Biel (xls)

Informačná tabuľa hrobových miest Veľký Biel (pdf)
 

V Malom Bieli sa nachádza cintorín na Seneckej ulici.

Zoznam nebohých v cintoríne Malý Biel (xls)