Navigácia

Obsah

Dobrovoľný hasičský zbor Veľký Biel


DHZ Veľký Biel - Organizačná zložka DPO SR

Dobrovoľný hasičský zbor Veľký Biel obnovil svoju činnosť ustanovujúcou schôdzou dňa 16. novembra 2013. Pravidelne zasadá vo výborových a členských schôdzach. Zbor má aktuálne 35 evidovaných členov.

Najbližšia členská schôdza sa uskutoční 12. júna 2014 o 18:00 v Požiarnom klube Malý Biel.

Plán práce na rok 2014 (pdf)

Výbor DHZ Veľký Biel
Predsedníčka: Katarína Krivosudská
Veliteľ: Miroslav Horváth
Tajomníčka: Viktória Nagyová
Pokladníčka: Mária Říhová
Hospodár: Pavol Hodosy
Preventivár: Ladislav Kučera 

Korenšpondenčná adresa: Senecká 88, 900 24 Veľký Biel
e-mail: dhzvelkybiel@gmail.com
tel.: 0910 406 001

IČO: 00177474 0407
číslo účtu: 7881983001/5600 (Primabanka)