Navigácia

Obsah

Zasadnutia OZ


Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú v roku 2018 naplánované vždy o 17:00 hod. v sobašnej sieni na obecnom úrade Veľký Biel v týchto termínoch:

29.január                   18.jún                              
19.február                 20.august
19.marec                   17.september
23.apríl                       22.október
21.máj                        19.november  

                                               

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú vždy verejné.

Miesto zasadnutí je sobášna sieň na miestnom obecnom úrade.

Začiatok zasadnutí je vždy o 17:00 hod.

Uznesenia zo zasadnutí za volebné obdobie 2015-2019

Uznesenie z 36.OZ Stiahnuté: 45x | 15.12.2017

Uznesenie z 35 zasadnutia OZ Stiahnuté: 51x | 24.11.2017

uznesenie z 34 OZ Stiahnuté: 58x | 25.10.2017

uznesenie z 33.OZ Stiahnuté: 98x | 22.09.2017

Uznesenie z 32. OZ Stiahnuté: 74x | 11.09.2017

uznesenie z 31. OZ Stiahnuté: 66x | 05.09.2017

Uznesenia z 30. zasadnutia Stiahnuté: 158x | 21.06.2017

Uznesenie z 29.OZ Stiahnuté: 122x | 01.06.2017

Uznesenia z 28. zasadnutia Stiahnuté: 134x | 04.05.2017

Uznesenia z 27.zasadnutia Stiahnuté: 167x | 22.03.2017

Uznesenie z 26.zasadnutia Stiahnuté: 79x | 22.03.2017

Uznesenie z 25.zasadnutia Stiahnuté: 236x | 27.01.2017

Uznesenie z 24.zasadnutia Stiahnuté: 125x | 26.01.2017

Uznesenie z 23.zasadnutia Stiahnuté: 91x | 26.01.2017

Uznesenia z 22. zasadnutia Stiahnuté: 98x | 14.11.2016

Uznesenie z 21. zasadnutia Stiahnuté: 69x | 14.11.2016

Uznesenie z 20. zasadnutia Stiahnuté: 89x | 14.11.2016

Uznesenie z 19. zasadnutia Stiahnuté: 60x | 14.11.2016

Uznesienie z 18. zasadnutia Stiahnuté: 53x | 14.11.2016

Uznesenie zo 17. zasadnutia Stiahnuté: 58x | 14.11.2016

Stránka