Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti

Vyvesené: 8. 11. 2017

Dátum zvesenia: 24. 11. 2017

Späť