Navigácia

Obsah

Späť

Petícia za urýchlené rozšírenie cesty 1. triedy I/61 vedúcej z Bratislavy do Senca na 4-pruhovú komunikáciu

Vyvesené: 12. 1. 2018

Dátum zvesenia: 28. 1. 2018

Späť