Navigácia

Obsah

Spoločný stavebný úrad
Bc.Júlia Mihalovičová - email: stavba@tomasov.sk


Stránkové dni:

Streda: 13.00 do 17.00 hod. na OcÚ Tomášov

 

Spoločný stavebný úrad vykonáva tieto úkony:

 

Tlačivá na stiahnutie: 

Žiadosť o stavebné povolenie                                                                                      tu ku stiahnutiu

Prehlásenie – stavebný dozor pri jednoduchej stavbe                                            tu ku stiahnutiu

Ohlásenie drobnej stavby                                                                                              tu ku stiahnutiu

Žiadosť  o vydanie stanoviska k malému zdroju znečistenia ovzdušia ( MZZO) tu ku stiahnutiu

Žiadosť na vydanie povolenia na odstránenie stavby                                               tu ku stiahnutiu

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením                                                           tu ku stiahnutiu

Žiadosť na vydanie kolaudačného rozhodnutia                                                         tu ku stiahnutiu

 

Žiadosť o potvrdenie o veku stavby                                                                             tu ku stiahnutiu