Navigácia

Obsah

SYMBOLY OBCE

 

Za symboly obce sú určené erb obce, vlajka obce a pečať obce.

 

ErbErb obce Veľký Biel tvorí  v červenom štíte na zlatej malej oblej pažiti stojaci obrátený strieborný lemeš, sprevádzaný po bokoch dvoma striebornými zlatostredými kvietkami, ovenčený zhora dvoma zlatými vetvičkami viniča so striebornými strapcami hrozna, za lemešom je vztýčený strieborný, zlato žiariaci kríž. Erb je spojením historickej pečatnej symboliky menšieho (Nemeckého) Bielu - radlica a vinič, a väčšieho (Maďarského) Bielu - kríž zo začiatku 18. stor. Erb obce je zapísaný v heraldickom registri, ktorý vedie Ministerstvo vnútra SR, pod evidenčným číslom HR SR V-68/96.    

 

 vlajka

Vlajka obce Veľký Biel je v tvare obdĺžnika, pričom šírka k výške je 2:3. Vlajka obce je pruhovaná a ukončená zástrihom s tromi cípmi, ktoré siahajú do jednej tretiny dĺžky vlajky. Vlajku obce tvoria 4 pruhy vo farbách biela, červená, žltá.     

 

 

 

 

Pečať obce Veľký Biel je tvorená okružím veľkého znaku obce o priemere 24 mm a kruhopisom “OBEC VEĽKÝ BIEL“ po obvode. Celkový priemer pečate je 40 mm.

Symboly obce môže používať obec pri výkone samosprávy. Starosta obce môže povoliť používanie erbu obce, prípadne jeho heraldických modifikácií, aj iným fyzickým a právnickým osobám pôsobiacim na území obce, len na ich písomnú žiadosť. Všetci používatelia znakov a vlajky obce musia tieto symboly používať dôstojne a nedopustiť ich poškodenie a hanobenie.