Navigácia

Obsah

Obecné noviny Bielčan

Obecné noviny Bielčan vychádzajú od roku 2007 ako štvrťročník registrovaný Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky pod číslom EV 3419/09.

Obyvateľom obce prinášajú informácie o dianí v obci, články miestnych organizácií, a pravidelné rubriky. 

V prípade záujmu o zverejnenie Vášho príspevku alebo zadanie platenej inzercie do obecných novín zašlite email na: redakciabielcan@gmail.com alebo sekretariat@velkybiel.eu, prípadne text zanechajte s kontaktnými údajmi na Obecnom úrade. 

 

cenník inzercie Bielčan

Rok 2018

December 2018 Stiahnuté: 29x | 22.01.2019

Október 2018 Stiahnuté: 9x | 22.01.2019

Apríl 2018 Stiahnuté: 12x | 22.01.2019

Rok 2013

Apríl 2013 Stiahnuté: 200x | 29.11.2016

Rok 2012

December 2012 Stiahnuté: 257x | 29.11.2016

August 2012 Stiahnuté: 291x | 29.11.2016

Máj 2012 Stiahnuté: 198x | 29.11.2016

Január 2012 Stiahnuté: 238x | 29.11.2016

Rok 2011

Október 2011 Stiahnuté: 355x | 29.11.2016

Jún 2011 Stiahnuté: 284x | 29.11.2016

Marec 2011 Stiahnuté: 178x | 29.11.2016

Rok 2010

December 2010 Stiahnuté: 268x | 29.11.2016

Júl 2010 Stiahnuté: 239x | 29.11.2016

Rok 2009

December 2009 Stiahnuté: 216x | 29.11.2016

Október 2009 Stiahnuté: 328x |

August 2009 Stiahnuté: 345x | 29.11.2016

Apríl 2009 Stiahnuté: 244x | 29.11.2016

Rok 2008

December 2008 Stiahnuté: 251x | 29.11.2016

Október 2008 Stiahnuté: 332x | 29.11.2016

Marec 2008 Stiahnuté: 196x | 29.11.2016

Stránka