Navigácia

Obsah

Spoločný stavebný úrad
Ing.arch.Ľuba Pavnicová- email: stavba@tomasov.sk


Stránkové dni:

Po dohode na tel.č.02/45916106

 

Spoločný stavebný úrad vykonáva tieto úkony:

  • Územné konanie
  • Stavebné konanie
  • Kolaudačné rozhodnutie
  • Zmena stavby pred jej dokončením
  • Zmena v užívaní stavby
  • Odstránenie stavby
  • Ohlásenie jednoduchých stavieb
  • Ohlásenie drobnej stavby
  • Ohlásenie stavebných úprav

 

Tlačivá na stiahnutie: 

Žiadosť o stavebné povolenie                                                                                      tu ku stiahnutiu

Prehlásenie – stavebný dozor pri jednoduchej stavbe                                            tu ku stiahnutiu

Ohlásenie drobnej stavby                                                                                              tu ku stiahnutiu

Žiadosť  o vydanie stanoviska k malému zdroju znečistenia ovzdušia ( MZZO) tu ku stiahnutiu

Žiadosť na vydanie povolenia na odstránenie stavby                                               tu ku stiahnutiu

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením                                                           tu ku stiahnutiu

Žiadosť na vydanie kolaudačného rozhodnutia                                                         tu ku stiahnutiu

 

Žiadosť o potvrdenie o veku stavby                                                                             tu ku stiahnutiu