Navigácia

Obsah

Klub dôchodcov


Klub založila v roku 1981 Helena Kakašová, ...

Klub založila v roku 1981 Helena Kakašová, ktorá sa stala aj jeho predsedníčkou. Ďalšími četnými členkami boli p. Lukáčová a p. Horváthová.

V súčasnosti je predsedníčkou p. Valenská, tajomníčkou p. Gállová, pokladníčkou p. Urgeová a členkou klubu p. Horváthová.
Klub dôchodcov má v I.polroku 2010 takýto program:

Január
- Výborovka
- Fašiangové posedenie
- Ručné práce
- Upratovanie v KD a v okolí klubu

Február
- Výborovka
- Výmena receptov pečenia a varenia
- Lekárska prednáška - prevencia
- Upratovanie klubu

Marec
- Výborovka
- Posedenie MDŽ
- Úprava okolia klubu

Apríl
- Výborovka
- Prehliadka Starého mesta Bratislavy
- Upratovanie
- Návšteva starších chorých členov

Máj
- Výborovka
- Deň matiek
- Upratovanie cintorína

Jún
- Výborovka
- Upratovanie okolia klubu
- Zájazd do termálnych kupeľov Lipok v MĽR

V klube dôchodcov by sme nutne potrebovali novú maľovku interiéru klubu, chladničku a vysávač.

Predsedníčka klubu dôchodcov Valenská Helena