Navigácia

Obsah

Stolnotenisový oddiel Veľký Biel


Občianske združenie „Stolnotenisový oddiel Veľký Biel“ bolo založené 31.01.2014, ako pokračovanie pingpongového krúžku, ktorý vznikol 22.02.2010 a úspešne pracuje s bielskymi deťmi dodnes.

Počas štvorročnej existencie sa v krúžku, ktorý bol podporovaný aj zo strany miestnej základnej školy i obecného úradu, vystriedalo veľa detí našej obce a základnej školy. Hlavnou náplňou krúžku boli tréningy, ktoré sa konali dvakrát do týždňa. Veľkú a obetavú pomoc sme našli u p. trénera  Milana Nováka, ktorý bol ochotný nám podať  pomocnú ruku a venuje sa našim deťom ako tréner. Jeho športové skúsenosti boli, sú a dúfam, že ešte dlho budú neoceniteľnou pomocou pri výchove a rozvoji nových talentov, ale aj pri rozvoji pohybovej činnosti mladých.

Postupom času začali k tréningom pribúdať aj turnaje. V dnešnej dobe sa deti pravidelne a s úspechmi zúčastňujú stolnotenisových podujatí organizovaných v rámci obce (Starostovský turnaj, Detský vianočný turnaj a Školský koncoročný turnaj), ako aj v iných mestách na okolí (Svätý Jur, Moravský Svätý Ján, Pezinok, Senec) a v zahraničí (Angern v Rakúsku). Deti sa počas školského roka zúčastňujú aj Pezinskej školskej ligy v stolnom tenise.

Poslaním OZ je vytvoriť podmienky na plnohodnotné využitie voľného času detí športovou činnosťou, výchovu k zodpovednosti, cieľavedomosti, vytrvalosti vďaka stolnému tenisu. 

Fotografie a novinky nájdete na facebooku nášho oddielu: 
https://www.facebook.com/stovelkybiel
 

Korešpondenčná adresa:
Kostolná 30, 900 24 Veľký Biel
e-mail: peter.bognar@nextra.sk
tel.: 0903 253 104 , 0907 701 538

IČO: 42360251
číslo účtu: SK61 0200 0000 0033 0080 1858 (VÚB banka)