Navigácia

Obsah

Územný plán obce


Mapa a územný plán obce.

Mapa obce Veľký Biel Stiahnuť tu (jpg 5,1 MB)

Územný plán - inžinierske siete Stiahnuť tu (pdf 1,2 MB)

Zmena a doplnok územného plánu - textová časť Stiahnuť tu (pdf 333 kb)

Situácia - širšie vzťahy Stiahnuť tu (pdf 6 MB)

Komplexný urbanistický návrh Stiahnuť tu (pdf 3,4 MB)

Výkres regulatívov a limitov území Stiahnuť tu (pdf 3,2 MB)

Výkres riešenia verejného technického vybavenia Stiahnuť tu (pdf 3,3 MB)

Výkres majetkoprávnych vzťahov Stiahnuť tu (pdf 2,5 MB)

Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia Stiahnuť tu (pdf 2,9 MB)

Výkres perspektívneho použitia PPF Stiahnuť tu (pdf 2,6 MB)