Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

 

 

Nakoľko Obecný úrad zriaďuje nové telefónne linky, k dispozícii je dočasné telefónne číslo: 02/402 591 82, 02/402 591 81. Ďakujeme za pochopenie.

Kynologický klub Veľký Biel

 

 

 

Kynologický klub vo Veľkom Bieli je občianske združenie majiteľov a priateľov psov. Sme dobrovoľná nezisková organizácia, ktorá združuje priaznivcov športovej aj rekreačnej kynológie. Sme súčasťou oficiálnych kynologických štruktúr v Slovenskej republike. Pôsobíme pod Zväzom športovej kynológie SR  ako jedna zo 415-členného kolektívu športových kynologických klubov na Slovensku.

Sme organizácia s bohatou kynologickou históriou. Náš klub vznikol v roku 2007 a začal svoju činnosť pod názvom „Kynologický klub Blatné“. Následne od roku 2015 pokračoval pod názvom „Kynologický klub Senec“. Zmenou miesta pôsobenia a zmenou Stanov klubu od roku 2019 pôsobíme pod súčasným názvom „Kynologický klub Veľký Biel“. Budovanie kynologického cvičiska vo Veľkom Bieli začalo doslova na zelenej lúke. Presnejšie napísané „na poli neoranom“. Veľké uznanie a vďaka, že priamo v poli vzniká moderné cvičisko s plným vybavením, patrí najmä členom – mužom, ktorí svojím entuziazmom, ochotou a šikovnými rukami neustále pripravujú a zveľaďujú tento priestor.   

V súčasnosti sa klub zameriava na výchovu a výcvik psov všetkých plemien, aj psov bez preukázateľného pôvodu, formou základnej poslušnosti s cieľom naučiť majiteľa vycvičiť psa tak, aby bol bezproblémovým členom rodiny a nie príťažou alebo nebodaj nebezpečným pre svoje okolie. Učíme majiteľa vnímať a pochopiť správanie psa a správne rozoznať jeho prejavy. Taktiež sa snažíme odovzdať naše vedomosti a skúsenosti tak, aby vzájomná existencia ľudí a psov bola pre obidve strany prínosom, najmä však bezproblémová vzhľadom na využitie psa a rozdiely v plemenách. Rozšírenou edukáciou sa usilujeme odstrániť negatívne predsudky ľudí a nesprávne pochopenie postavenia psa v spoločnosti. Verejnými vystúpeniami dokazujeme, že najlepší pre svoje okolie je vycvičený, socializovaný a zvládnuteľný pes.   

Za svojho psa je predovšetkým právne aj morálne zodpovedný jeho majiteľ.

 

Výcvik psov v našom klube je zameraný niekoľkými smermi.

Socializácia šteniatok je prvý kontakt s kolektívom. Tu sa verejnosť - majitelia so svojimi psíkmi zoznamujú so základnými kameňmi kynológie a naučia sa vzájomnej komunikácií „človek - pes / pes - človek“. Súčasťou kurzu je aj edukačná časť pre majiteľov/psovodov, najmä tých, ktorí si zaobstarali svojho prvého psa. V kurze vám skúsení výcvikári – častokrát dlhoroční chovatelia poradia so všetkými  otázkami pri výchove mladého psa či už v oblasti socializácie (spolunažívania), nevhodného správania, výživy, základnej zdravotnej starostlivosti a pod.     

 

Kurzy základnej poslušnosti sú organizované tiež najmä pre verejnosť. Cieľom je naučiť majiteľov psov  správne komunikovať so svojím zvieratkom, ako aj správne používať pochvaly a odmeny. Kurzy vedú naši výcvikári. Výcvikové hodiny sú vedené formou pozitívneho podmieňovania, tzn. praktizujeme výcvik, pri ktorom je odmeňovaná žiadaná aktivita psa. Na zvieratko nie je vyvíjaný žiaden fyzický nátlak. Žiadúce správanie psa je odmeňované, a tak pozitívne ďalej upevňované. Náplňou týchto kurzov je naučiť psa základnej poslušnosti a ovládateľnosti. Výhodou týchto kurzov je individuálny prístup ku každej dvojici najmä vďaka maximálnemu počtu účastníkov na jednej lekcii. Snažíme sa dodržať zásadu efektívnej výuky, tzn. jeden kurz by nemal mať viac ako 5 účastníkov (pes + psovod).

Do budúcna plánujeme vytvoriť možnosti a priestor pre „absolventov“, ktorí by mali záujem ukončiť kurz skúškou. Slovo „skúška“ evokuje tak trochu trému a stres.

V našom prípade to nie je tak. Skúška bude dobrovoľná a dvojica si na nej bude môcť overiť svoje vedomosti a zručnosti, zároveň účasťou na klubových pretekoch zažiť športovú atmosféru a možno aj skvelý pocit z víťazstva. 

 

Pre tých, ktorých kynológia osloví a chytí za srdiečko, je možnosť vydať sa cestou, kde v cieli je zložená kynologická skúška.

Slovensko má bohatú a úspešnú kynologickú históriu. Niekoľkokrát slovenskí reprezentanti stáli na najvyšších stupienkoch medzinárodných kynologických podujatí, niektorí aj opakovane a vždy s iným psom.  

Aj u nás v klube sú športovci-pretekári, ktorí si pripravujú svojich chovancov na športové výkony, či už preteky, súťaže krásy, alebo na skúšky.

V našom klube sa psy členov pripravujú a cvičia podľa oficiálnych pravidiel a skúšobných poriadkov združených a zastrešených Medzinárodnou kynologickou federáciou (FCI):
  1. Medzinárodný skúšobný poriadok pracovných psov zahŕňa skúšky pracovných psov IGP (oddiely: stopa, poslušnosť, obrana), skúšky stopárskych psov FH, skúšky sprievodného psa BH VT, skúšky vyhľadávania, vytrvalostné skúšky AD
  2. Národný skúšobný poriadok SVV (oddiely: stopa, poslušnosť, obrana), skúška sprievodného psa BH-SK
  3. Príprava na bonitácie nemeckých ovčiakov a iných plemien
  4. Medzinárodný skúšobný poriadok pre Obedience
  5. Príprava na výstavy psov s preukazom pôvodu

Všetky skúšobné poriadky majú niekoľko úrovní náročnosti, a tak sa otvára možnosť stanovovať si vyššie a vyššie méty.

Perspektívne na našom cvičisku uvažujeme rozšíriť škálu kynologických športov. 

 

A že sa nám darí ...

O tom svedčia výsledky našich členov. Mnohí sú úspešní chovatelia zdravých a vyrovnaných jedincov, niektorí neraz stáli na stupienkoch najvyšších z majstrovstiev Slovenska, predviedli skvelé výkony na oblastných pretekoch, alebo boli úspešní na skúškach alebo výstavách s výbornými výsledkami.

 

 

         

Zaujali sme Vás ?

PRÍDITE  NÁS  NAVŠTÍVIŤ

 

Miesto: GPS: 48.209048,17.348855
Cvičisko sa nachádza za jazerom v obci Veľký Biel

Kontakt:   0911 446 865

                  0903 556 110

                  0948 386 705

E-mail: kkvelkybiel@gmail.com

FB :     Kynologický klub Veľký Biel  

Kontakty na výcvikárov nájdete na:

www.kk-velky-biel.sk 

 

  

hore