Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.12.2015

Darovacia zmluva

22/2015

3 333,00 EUR

S. K. DOM s.r.o.

Obec Veľký Biel

26.11.2015

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

21/2015

0,00 EUR

ENVIROSTAVBY VEĽKÝ BIEL, s.r.o.

Obec Veľký Biel

29.09.2015

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie

20/2015 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie

0,00 EUR

Bratislavský samosprávny kraj

Obec Veľký Biel

22.09.2015

Zmluva o výpožičke č. 517 - 006/2015

19/2015

0,00 EUR

Slovenská republika - ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Veľký Biel

17.09.2015

Zmluva o nájme

18/2015

6 293,26 EUR

Obec Veľký Biel

ŠK SENEC a.s.

14.09.2015

Sponzorská zmluva

17/2015

100,00 EUR

Obec Veľký Biel

ZO SZZ 6-63 Veľký Biel

06.08.2015

Zmluva o dielo

16/2015

9 800,00 EUR

Záhrady DAMA s. r. o., Malobielska 426/42, 900 24 Veľký Biel

Obec Veľký Biel

03.08.2015

Zmluva o dielo

15/2015

79 500,00 EUR

ENVIROSTAVBY VEĽKÝ BIEL, s.r.o.

Obec Veľký Biel

10.06.2015

Nájomná zmluva

14/2015

0,00 EUR

Obec Veľký Biel

ENVIROSTAVBY VEĽKÝ BIEL, s.r.o.

20.05.2015

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov a technickej infraštruktúry - dodatok č. 3

13/2015

0,00 EUR

ENVIROSTAVBY VEĽKÝ BIEL, s.r.o.

Obec Veľký Biel

17.05.2015

Zmluva na výkon zhodnocovania odpadu

12/2015

0,00 EUR

HERMET spol. s.r.o.

Obec Veľký Biel

27.04.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie

11/2015

2 000,00 EUR

Bratislavský samosprávny kraj

Obec Veľký Biel

24.04.2015

Zmluva o zriadení vecných bremien

10/2015

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná , a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – mestská časť Star

Obec Veľký Biel

17.03.2015

Nájomná zmluva č. 64/14/07/poz

09/2015

72,00 EUR

Matej Salay s manž.

Obec Veľký Biel

25.02.2015

Kúpna zmluva

08/2015

0,00 EUR

Volnárová Helena, Kostolná 59, 90024 Veľký Biel

Obec Veľký Biel

16.02.2015

Rámcova kúpna zmluva 0101/2015/171/19

07/2016

0,00 EUR

AG FOODS SK s. r. o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

Obec Veľký Biel

03.02.2015

Rámcová kúpna zmluva

06/2015

0,00 EUR

MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany

Obec Veľký Biel

03.02.2015

Kúpna zmluva

05/2015

0,00 EUR

Zelovoc Kiss spol. s r. o., Vinohradnícka 16, 903 01 Senec

Obec Veľký Biel

27.01.2015

Zmluva o poskytovaní služieb

04/2015

0,00 EUR

EcoLed Solutions a. s., Tulipánová 1, 903 01 Senec

Obec Veľký Biel

26.01.2015

Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve

3/2015 Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve

0,00 EUR

Obec Veľký Biel

ŠK SFM Senec

26.01.2015

Zmluva o zriadení združenia obcí pre separovaný zber odpadu regiónu Podunajsko

2/2015

0,00 EUR

Mestá a obce podľa zmluvy

Obec Veľký Biel

26.01.2015

Zmluva o zriadení vecných bremien

1/2015

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná , a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – mestská časť Star

Obec Veľký Biel

16.01.2015

Zmluva o budúcej zmluve

20/2014

0,00 EUR

Envirostavy s.r.o.

Obec Veľký Biel

13.11.2014

Zmluva o zriadení vecných bremien

19/2014

10 000,00 EUR

Green Developers s.r.o.

Obec Veľký Biel

10.11.2014

Mandátna zmluva

18/2014

250,00 EUR

Cassis consult, s.r.o.

Obec Veľký Biel

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: