Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.10.2014

Zmluva o úvere

17/2014

29 300,25 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Veľký Biel

24.10.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov

16/2014

1,00 EUR

Obec Veľký Biel

Jednota dôchodcov vo Veľkom Bieli

29.09.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov

15/2014

1,00 EUR

Obec Veľký Biel

Klub dôchodcov vo Veľkom Bieli

29.09.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov

14/2014

1,00 EUR

Obec Veľký Biel

ZO SZZ vo Veľkom Bieli

06.08.2014

Dodatok č. 2 k budúcej kúpnej zmluve

13/2014 Dodatok č. 2 k budúcej kúpnej zmluve

0,00 EUR

ENVIROSTAVBY VEĽKÝ BIEL, s.r.o.

Obec Veľký Biel

25.07.2014

Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve

12/2014

0,00 EUR

Anton Danter, starosta

ŠK SFM Senec

22.07.2014

Zmluva o poskytovaní služieb - LED verejné osvetlenie

11/2014

12 663,00 EUR

EcoLed Solutions a. s., Tulipánová 1, 903 01 Senec

Obec Veľký Biel

04.07.2014

Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve

10/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve

0,00 EUR

ENVIROSTAVBY VEĽKÝ BIEL, s.r.o.

Obec Veľký Biel

01.07.2014

Zmluva o poskytnutí grantu

9/2014

1 000,00 EUR

Nadácia Allianz

Obec Veľký Biel

28.05.2014

Darovacia zmluva

8/2014

11 500,00 EUR

Dom seniorov, n.o.

Obec Veľký Biel

15.05.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov

7/2014

70,00 EUR

Obec Veľký Biel

Testpilot

13.05.2014

Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb

6/2014

950,00 EUR

PREVAX, s.r.o.

Obec Veľký Biel

13.05.2014

Poistná zmluva

5/2014

286,40 EUR

Komunálna poisťovna

Obec Veľký Biel

19.02.2014

Zmluva o dielo pre spracovanie územnoplánovacej dokumnetácie

4/2014

5 400,00 EUR

Envirostavy s.r.o.

Obec Veľký Biel

19.02.2014

Mandátna zmluva o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie

3/2014

1 500,00 EUR

Ing. arch. Jana Zlámalová

Obec Veľký Biel

03.02.2014

Rámcová kúpna zmluva na potravinársky tovar

2/2014

0,00 EUR

RYBA Košice spol. s.r.o.

Obec Veľký Biel

30.01.2014

Zmluva o združenej dodávke elektriny

01/2014

0,00 EUR

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava

Obec Veľký Biel

10.10.2013

Memorandum o poskytnutí finančného príspevku

17/2013

2 000,00 EUR

Plantago spol. s r.o., Slávičie údolie 10, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

Obec Veľký Biel

03.10.2013

Zmluva o poskytovaní služieb - zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu

16/2017

9,60 EUR

Miroslav Tóth MiTo-oil

Obec Veľký Biel

03.10.2013

Zmluva o vykonaní rozvozu obedov

15/2013

1,36 EUR

Gabriela Mazáčková

Obec Veľký Biel

10.09.2013

Zmluva o spolupráci - dodávka čerstvého ovocia a zeleniny pre MŠ

14/2013

0,00 EUR

BONI FRUCTI, spol. s r. o., Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná

Obec Veľký Biel

28.08.2013

Zmluva o poskytovaní služieb - sw mOBEC

13/2013

500,00 EUR

MAPA Slovakia Digital, s. r. o., Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava

Obec Veľký Biel

28.08.2013

Zmluva o spolupráci pri tvorbe a aktualizácii mapových dát

12/2013

188,71 EUR

MBKart - European map Center International s.r.o.

Obec Veľký Biel

07.08.2013

Zmluva o ochranných zabezpečovacích službách

11/2013

3,50 EUR

IBeA 3, a.s.

Obec Veľký Biel

13.06.2013

Zmluva o dielo na aktualizáciu info. tabule hrobových miest

10/2013

95,00 EUR

Gustáv Antoška - DATAZ

Obecný úrad

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: