Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.05.2019

Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území obce

15/2019

0,00 EUR

Verejno-prospešný podnik Senec, a. s., Fándlyho 3, 903 01 Senec

Obec Veľký Biel

06.05.2019

Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 17/2018

1/2019

0,00 EUR

BELUNA a. s.

Obec Veľký Biel

30.04.2019

Zámenná zmluva

14/2019

0,00 EUR

Valéria Belajová

Obec Veľký Biel

30.04.2019

Zámenná zmluva

13/2019

0,00 EUR

Rudolf Takáč s manželkou

Obec Veľký Biel

24.04.2019

Kúpna zmluva

12/2019

870,00 EUR

Mgr. Jaroslav Kubík

Obec Veľký Biel

15.04.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

11/2019

209,70 EUR

Západoslovenská distribučná , a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – mestská časť Star

Obec Veľký Biel

15.04.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

10/2019

268,42 EUR

Západoslovenská distribučná , a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – mestská časť Star

Obec Veľký Biel

15.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

09/2019

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Veľký Biel

28.03.2019

Dodatok č. 1

1

0,00 EUR

Matej Salay s manž.

Obec Veľký Biel

22.03.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

08/2019

1 200,00 EUR

PROF & PARTNERS s. r. o.

Obec Veľký Biel

08.03.2019

Dohoda o ukončení zmluvy na odchyt psov

07/2019

Neuvedené

Defense Pro s. r. o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

Obec Veľký Biel

08.03.2019

Zmluva č. 2019101 o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat

06/2019

85,00 EUR

Defense Pro s. r. o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

Obec Veľký Biel

08.03.2019

Darovacia zmluva

05/2019

1 000,00 EUR

SOLID ENTERPRISE GROUP s. r. o.

Obec Veľký Biel

27.02.2019

Zmluva o posudkovej lekárskej činnosti

04/2019

40,00 EUR

MUDr. Michal Hudák, MPH

Obec Veľký Biel

04.02.2019

Nájomná zmluva

03/2019

0,00 EUR

Matej Salay s manž.

Obec Veľký Biel

04.02.2019

Zmluva o dielo

02/2019

1 980,00 EUR

Ing. arch. Jana Struhárová

Obec Veľký Biel

30.01.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

01/2019

650,00 EUR

Tibor Švarda

Obec Veľký Biel

27.12.2018

Dodatok č. 5 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodnení komunálnych odpadov v obci Veľký Biel zo dňa 26.10.2010

5

0,00 EUR

AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o., Osvetova 24, 82105 Bratislava

Obec Veľký Biel

27.12.2018

Dodatok č. 4 k Zmluve o zbere, odvoze a zhodnocovaní alebo zneškodňovaní odpadov v obci Veľký Biel zo dňa 01.03.2011

4

0,00 EUR

AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o., Osvetova 24, 82105 Bratislava

Obec Veľký Biel

18.12.2018

Dodatok č. 1ku Kúpnej zmluve zo dňa 24.10.2018

1

0,00 EUR

Mário Homola

Obec Veľký Biel

13.12.2018

Nájomná zmluva

32/2018

50,00 EUR

ŠK Nová Dedinka

Obec Veľký Biel

13.12.2018

Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriky - dodatok č. 3

31/2018

0,00 EUR

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava

Obec Veľký Biel

11.12.2018

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET

31/2018

12,90 EUR

Kaliant s. r.o., Záhradná 658/63, 900 23 Viničné

Obec Veľký Biel

04.12.2018

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

2

0,00 EUR

AGROPROJEKT NITRA, s. r.o .

Obec Veľký Biel

27.11.2018

Nájomná zmluva

30/2018

0,00 EUR

ŠK Bernolákovo

Obec Veľký Biel

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: