Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30. 7. 2019

Zmluva o dielo 1007/2019 Veľký Biel kanalizácia na Envirofond BK1/2019

22/2019

600,00 EUR

Ing. Michal Šišolák

Obec Veľký Biel

29. 7. 2019

Zmluva o spolupráci

21/2019

0,00 EUR

Tibor Kakaš, s.r.o.

Obec Veľký Biel

24. 7. 2019

Z M L U V A č. 134392 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

20/2019

150 000,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Veľký Biel

3. 7. 2019

Zmluva o dielo

19/2019

148 158,82 EUR

VODOSTAV PLUS s. r. o.

Obec Veľký Biel

3. 7. 2019

Dodatok č. 2 ku zmluve o dielo č. 08062018 v znení jej dodatku č. 1

2

0,00 EUR

BELUNA a. s.

Obec Veľký Biel

2. 7. 2019

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

1

0,00 EUR

Mgr. Jaroslav Kubík

Obec Veľký Biel

21. 6. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

18/2019

8 200,00 EUR

Bratislavský samosprávny kraj

Obec Veľký Biel

24. 5. 2019

Zmluva o dielo

17/2019

154 734,78 EUR

EKOP s. r. o.

Obec Veľký Biel

9. 5. 2019

Mandátna zmluva

16/2019

1 000,00 EUR

HAMA COMPANY s. r. o.

Obec Veľký Biel

6. 5. 2019

Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území obce

15/2019

0,00 EUR

Verejno-prospešný podnik Senec, a. s., Fándlyho 3, 903 01 Senec

Obec Veľký Biel

6. 5. 2019

Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 17/2018

1/2019

0,00 EUR

BELUNA a. s.

Obec Veľký Biel

30. 4. 2019

Zámenná zmluva

14/2019

0,00 EUR

Valéria Belajová

Obec Veľký Biel

30. 4. 2019

Zámenná zmluva

13/2019

0,00 EUR

Rudolf Takáč s manželkou

Obec Veľký Biel

24. 4. 2019

Kúpna zmluva

12/2019

870,00 EUR

Mgr. Jaroslav Kubík

Obec Veľký Biel

15. 4. 2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

11/2019

209,70 EUR

Západoslovenská distribučná , a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – mestská časť Star

Obec Veľký Biel

15. 4. 2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

10/2019

268,42 EUR

Západoslovenská distribučná , a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – mestská časť Star

Obec Veľký Biel

15. 4. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

09/2019

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Veľký Biel

28. 3. 2019

Dodatok č. 1

1

0,00 EUR

Matej Salay s manž.

Obec Veľký Biel

22. 3. 2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

08/2019

1 200,00 EUR

PROF & PARTNERS s. r. o.

Obec Veľký Biel

8. 3. 2019

Dohoda o ukončení zmluvy na odchyt psov

07/2019

Neuvedené

Defense Pro s. r. o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

Obec Veľký Biel

8. 3. 2019

Zmluva č. 2019101 o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat

06/2019

85,00 EUR

Defense Pro s. r. o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

Obec Veľký Biel

8. 3. 2019

Darovacia zmluva

05/2019

1 000,00 EUR

SOLID ENTERPRISE GROUP s. r. o.

Obec Veľký Biel

27. 2. 2019

Zmluva o posudkovej lekárskej činnosti

04/2019

40,00 EUR

MUDr. Michal Hudák, MPH

Obec Veľký Biel

4. 2. 2019

Nájomná zmluva

03/2019

0,00 EUR

Matej Salay s manž.

Obec Veľký Biel

4. 2. 2019

Zmluva o dielo

02/2019

1 980,00 EUR

Ing. arch. Jana Struhárová

Obec Veľký Biel

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 151-175 z 368
hore