Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Výrub č. 1/2016 č. konania: ev.č. 257/2016, parc.č. 575, k.ú. Veľký Biel

Dátum začatia konania: 07.03.2016
E-mail: danevb@gtsmail.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 7 dní
Výrub drevín / Smrek 1ks / Mierová ul., Veľký Biel

Dátum vloženia: 8. 3. 2016 20:00
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 1. 2017 3:48
Autor: Správce Webu
hore