Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Výrub č. 2/2016 č. konania: ev.č. 252/2016, parc.č. 132/1, k.ú. Malý Biel

Dátum začatia konania: 06.03.2016
E-mail: danevb@gtsmail.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 7 dní
Výrub drevín / Breza 1ks / na Seneckej ul., Veľký Biel

Dátum vloženia: 7. 3. 2016 19:58
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 1. 2017 3:48
Autor: Správce Webu
hore