Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Výrub č. 5/2016 č. konania: ev.č. 846/2016, parc.č. 176/2, k.ú. Veľký Biel

Dátum začatia konania: 12.09.2016
E-mail: danevb@gtsmail.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 7 dní
Výrub drevín / Jedľa 1ks / na Polovníckej ul., Veľký Biel

Dátum vloženia: 13. 9. 2016 19:51
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 1. 2017 3:48
Autor: Správce Webu
hore