Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Výrub č. 9/2016 č. konania: ev.č. 971/2016, parc.č. 547/1, k.ú. Veľký Biel

Dátum začatia konania: 19.10.2016
E-mail: danevb@gtsmail.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 7 dní
Výrub drevín / Lipa 1ks / na Železničnej ul., Veľký Biel

Dátum vloženia: 20. 10. 2016 19:47
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 1. 2017 3:48
Autor: Správce Webu
hore