Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Nakoľko Obecný úrad zriaďuje nové telefónne linky, k dispozícii je dočasné telefónne číslo: 02/402 591 82, 02/402 591 81. Ďakujeme za pochopenie.

Projekt štúdie Športovej haly

Vypracovanie štúdie - návrh športovej haly, objekt zázemia, úprava priľahlých plôch a určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ). Úlohou architekta je navrhnúť také stavebno-technické riešenie, aby PHZ neprekročila sumu 1 500 000,- € s DPH.

Príloha:

Výzva na PHZ projek štúdie Športovej haly vo Veľkom Bieli.pdf (187.68 kB)

 

Zodpovedá:
hore