Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Nakoľko Obecný úrad zriaďuje nové telefónne linky, k dispozícii je dočasné telefónne číslo: 02/402 591 82, 02/402 591 81. Ďakujeme za pochopenie.

Rozšírenie kanalizácie vo Veľkom Bieli, úsek zberača B-2:od existujúcej šachty č.88 po šachtu č.96

Zodpovedá:
hore