Navigácia

Obsah

 

 

Archív - zákazka '"ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA - ŠPORTOVÁ HALA VEĽKÝ BIEL"'

 • Názov
  "ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA - ŠPORTOVÁ HALA VEĽKÝ BIEL"
 • Kategória zákazky
  Zákazky s nízkymi hodnotami - Tovary a služby
 • Popis
  Vypracovanie Architektonickej štúdie - návrh priestorovej štúdie športovej haly, objekt
  zázemia, úprava priľahlých plôch a určenie orientačného rozpočtu stavby. Úlohou architekta
  je navrhnúť také stavebno-technické riešenie, aby rozpočet stavby a stavebných objektov
  neprekročila sumu 1 250 000,- € bez DPH.
 • Dátum zverejnenia
  16.3.2020
 • Zakázka stornovaná k