Navigácia

Obsah

 

 

Archív - zákazka 'Kanalizácia Veľký Biel 2.etapa -Tlaková kanalizácia- vetva TK5 Školská ulica a vetva TK8 Športová ul.'

 • Názov
  Kanalizácia Veľký Biel 2.etapa -Tlaková kanalizácia- vetva TK5 Školská ulica a vetva TK8 Športová ul.
 • Kategória zákazky
  Zákazky s nízkymi hodnotami - Stavebné práce
 • Popis
  Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v rozšírení gravitačnej
  kanalizácie obce Veľký Biel systémom tlakovej kanalizácie. Tá umožňuje postupnú realizáciu
  prác po jednotlivých vetvách tlakovej kanalizácie, podľa finančného krytia verejného
  obstarávateľa. Predmetom verejného obstarávania je Tlaková kanalizácia vetva TK5
  Školská ulica a vetva TK8 – Športová ulica. Do týchto vetiev budú zaústené prípojky od
  čerpacích šachiet (zberných komôr), ktorými sa budú odvádzať splaškové vody od
  jednotlivých nehnuteľností. Podstatou tlakovej kanalizácie je výstavba čerpacích šachiet
  (zberných komôr) pri jednotlivých nehnuteľnostiach, do ktorých je privádzaná splašková voda
  gravitačne z nehnuteľnosti.
 • Dátum zverejnenia
  29.4.2020
 • Zakázka stornovaná k