Navigácia

Obsah

 

 

Archív - zákazka 'Projekt štúdie Športovej haly'

 • Názov
  Projekt štúdie Športovej haly
 • Kategória zákazky
  Predpokladaná hodnota zákazky
 • Popis
  Vypracovanie štúdie - návrh športovej haly, objekt zázemia, úprava priľahlých plôch a určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ). Úlohou architekta je navrhnúť také stavebno-technické riešenie, aby PHZ neprekročila sumu 1 500 000,- € s DPH.
 • Dátum zverejnenia
  18.12.2019
 • Zakázka stornovaná k