Navigácia

Obsah

 

 

Archív - zákazka 'Výzva na predkladanie cenových ponúk pre stanovenie PHZ'

 • Názov
  Výzva na predkladanie cenových ponúk pre stanovenie PHZ
 • Kategória zákazky
  Predpokladaná hodnota zákazky
 • Popis
  Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie na rozšírenie existujúcej ČOV vo Veľkom Bieli z 2200 EO na 5000 EO (pre stavebné povolenie a realizačnú dokumentáciu).
  Spoločný slovník obstarávania (CPV)
  • 713 20000-7 – Inžinierske projektovanie
 • Dátum zverejnenia
  30.4.2019
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy