Navigácia

Obsah

 

 

Archív - zákazka '„Zníženie energetickej náročnosti objektu obecný úrad - Veľký Biel“'

 • Názov
  „Zníženie energetickej náročnosti objektu obecný úrad - Veľký Biel“
 • Kategória zákazky
  Zákazky s nízkymi hodnotami - Stavebné práce
 • Popis
  Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v znížení energetickej
  náročnosti a tým aj prevádzkových nákladov budovy obecného úradu Veľký Biel. Existujúca
  nosná konštrukcia šikmej strechy - krov ostane zachovaný v plnom rozsahu. Strešný plášť
  bude z časti vymenený (v miestach pôvodnej strešnej krytiny). Časť strechy, ktorá bola
  vymenená bude zdemontovaná a po zateplený a uložení strešných vrstiev opätovne
  namontovaná. Konštrukcia krovu - krokvy budú doplnené o kontralaty a latovanie. Z
  vonkajšej strany budú na krokvy osadené kontralaty, na ktoré bude uchytená difúzna fólia
  (poistná izolácia) tyvek. Na kontralaty bude uchytené latovanie a ťažká strešná krytina.
  Dažďové zvody horizontálne i vertikálne budú kompletne vymenené vrátane nosných prvkov
  a kompletných klampiarskych výrobkov.
  Výplne okenných otvorov (drevené) budú vymenené za plastové, čím dôjde k zjednoteniu
  celkového architektonického výrazu budovy a k zlepšeniu tepelno-izolačných vlastností.
  Obvodový plášť bude kompletne zateplený kontaktným zatepľovacím systémom vrátane
  sokla. Povrchová úprava bude omietkou a v rámci sokla mozaikovou omietkou. Sokel bude
  zateplený styrodurom - tepelná izolácia vhodná do vlhkého prostredia.
 • Dátum zverejnenia
  30.4.2020
 • Zakázka stornovaná k