Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

„Projektová dokumentácia rozšírenia existujúcej ČOV vo Veľkom Bieli zo 2200 EO na 5000 EO“.

Výzva na vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie existujúcej ČOV vo Veľkom Bieli z 2200 EO na 5000 EO pre stavebné povolenie a výber zhotoviteľa

Prílohy:

Výzva na projketová dokumentácia k stavebnému povoleniu rozšírenie ČOV Veľký Biel.pdf (237.69 kB)

príloha č. 1 k výzve na predkladanie cenových ponúk PD ČOV (1).zip (31.83 MB)

Zodpovedá:
hore