Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Rozšírenie kanalizácie vo Veľkom Bieli, úsek zberača B-2:od existujúcej šachty č.88 po šachtu č.96

Zodpovedá:
hore