Veľký Biel - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Územný plán zóny Senec - Margovo pole - zámer navrhovanej činnosti

Registratúrna značka: 412/2022

Margovo pole.pdf (1.21 MB)

Do zámeru je možné nahliadnúť, robiť výpisy, odpisy

alebo na vlastné náklady urobiť kópie, počas stránkových

dní na sekretariáte OcÚ.

Dátum zvesenia: 1. 7. 2022 Zodpovedá: Správce Webu