Veľký Biel - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Samospráva

Samospráva


Hlavný kontrolór obce Veľký Biel

Mgr.Richard Blecha

Tlačivá na stiahnutie

Hľadáte pohodlnejší spôsob podania žiadosti o čokoľvek čo sa týka obecného úradu? Tu nájdete väčšinu dokumentov, ktoré vám skrátia čas vybavovania.

Čítať ďalej...


Rozpočet obce

V tejto kategórii nájdete rozpočet obce za jednotlivé obdobia

Čítať ďalej...


Všeobecne záväzné nariadenia

Schválené VZN obce Veľký Biel:

Čítať ďalej...


Komisie

Predsedovia komisií boli zvolení na prvom zasadnutí OZ dňa 11.12.2018

Čítať ďalej...

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli v tomto volebnom období tvorí 7 poslancov zvolených v priamych voľbách obce. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.

Čítať ďalej...


Starosta obce

Čítať ďalej...


Obecný úrad

V tejto kategórii nájdete všetky dôležité kontakty.

Čítať ďalej...