Veľký Biel - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Komisia školstva, mládeže, kultúry, športu a mediálna komisia

  • Plánuje, organizuje a realizuje spoločenské, kultúrne a športové podujatia v obci, spolupracuje s miestnymi organizáciami, školskými a inými zariadeniami a Obecným úradom,
  • Zostavuje a  aktualizuje kalendár podujatí v obci,
  • Vytvára propagáciu a fotodokumentáciu podujatí v obci,
  • V spolupráci s redakciou vytvára obsah a vizuál obecných novín Bielčan,
  • Informuje o dianí v obci na sociálnej sieti Facebook na profile Som Bielčan,
  • Spolupracuje s Obecným úradom pri aktualizácii web stránky obce www.velkybiel.eu.