Veľký Biel - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli vo volebnom období  2022 - 2026 tvorí 9 poslancov zvolených v priamych voľbách obce. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú v roku 2024 naplánované v MKS vo Veľkom Bieli   o 17.00 hod. schválené 11.12.2023 uzn.č.261/2023 v týchto termínoch:

19.2.2024

18.3.2023

22.4.2024  -  ZRUŠENÉ

20.5.2024 - OZ sa bude konať v budove OcÚ

17.6.2024

19.8.2024

23.9.2024

21.10.2024

18.11.2024

9.12.2024

                                 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa riadia schváleným rokovacím poriadkom. 

Na tomto rokovacom poriadku sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli dňa 30.11.2020 uznesením č. 127/2020.

Rokovací poriadok

Poverenie zástupcu starostu (434.5 kB)

Odmena zástupcu starostu (230.42 kB)

 

 

Poslanci OZ Veľký Biel

Meno Funkcie Telefón / E-mail
Ing.Peter Bognár člen  ing.peter.bognar@gmail.com
MUDr.Ružena Dolánová člen arclinicrd@gmail.com
Ing. Michal Fülöp zástupca starostu obce  
Jana Kissová člen kissovci@gmail.com
Mgr. Natália Kuľková člen natykulkova@gmail.com
Mgr. Robert Kádaši člen robo.kadasi@gmail.com
Ing. Barbora Poláková člen barbora.polak1@gmail.com
Radko Tašký člen radoslav.tasky@gmail.com
Róbert Várady člen varadyrpraca@gmail.com