Veľký Biel - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Všeobecne záväzné nariadenia


Schválené VZN obce Veľký Biel

VZN platné od 1.1.2019

VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úradu nákladov v základnej a materskej škole v obci Veľký Biel č. 1/2019

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len nariadením) sa upravuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v materskej škole, v školskom klube detí pri základnej škole, ktorých zriaďovateľom je Obec Veľký Biel.
VZN o poplatku pre MŠ a ŠKD od 01.09.2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,32 kB
Vložené: 1. 7. 2019

VZN, ktorým sa určuje názov ulice obce Veľký Biel č. 2/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Biel určuje názov ulice v obci Veľký Biel – Lipová ulica (lokalita č. 5).
VZN o názve ulice č. 22019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 391 kB
Vložené: 1. 7. 2019

VZN platné od 1.1.2018

VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane č. 02 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 179,38 kB
Vložené: 26. 9. 2018

VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení

VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľký Biel
VZN 12018 u určení výšky dotácie na prevádzku ŠKD.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 315,1 kB
Vložené: 7. 2. 2018

VZN o miestnych daniach na rok 2018

VZN o miestnych daňiach na rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,81 kB
Vložené: 16. 3. 2018

VZN o danie z nehnuteľnosti na rok 2018

VZN daň z nehnuteľnosti na rok 2018 V.Biel.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,41 kB
Vložené: 16. 3. 2018

VZN o nakladaní odpadu obec Veľký Biel

VZN V.Biel nakladanie s odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 184,01 kB
Vložené: 27. 11. 2017

VZN poplatky KO aDSO

VZN poplatky KO a DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,27 kB
Vložené: 27. 11. 2017

VZN platné od 1.1.2017

VZN o miestnom poplatku za rozvoj v obci Veľký Biel

vzn_o_miestnom_poplatku_za_rozvoj_v_obci_velky_biel_1_1_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,51 MB
Vložené: 10. 1. 2017

VZN o určení názvu ulice

vzn 012017 o určení názvu ulice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,5 kB
Vložené: 26. 4. 2017

VZN o poskytovaní elektronických služieb

vzn 022017 o poskytovani elektronickych služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,75 kB
Vložené: 26. 4. 2017

VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Veľký Biel

VZN_pravidlá _času_predaja.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,3 kB
Vložené: 29. 5. 2019

VZN platné od 1.1.2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.1/2016 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

vzn_o_povinnom_zápise.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,23 kB
Vložené: 16. 11. 2016

VZN platné od 1.1.2015

VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - Trhový poriadok na rok 2015

vzn_trhovy poriadok 2015_velky biel.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150,83 kB
Vložené: 16. 11. 2016

VZN platné od 1.1.2014

VZN 2/2014 zo dňa 18.8.2014 o územnom plánovaní

vzn_2_2014_uzemne planovanie_velky biel.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 206,97 kB
Vložené: 16. 11. 2016

Dodatok č.1 k VZN o poplatkoch KO

dodatok k poplatku za ko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 119,2 kB
Vložené: 16. 11. 2016

VZN od 2006 do 2011

VZN 1/2011, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov základných, základných umeleckých a materských školách

vzn_sposob uhrady prispevkov v zs a ms_1_2011_velky biel.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 115,83 kB
Vložené: 16. 11. 2016

Dodatok č. 1 k VZN 1/2011 o výške a spôsobe úhrady príspevkov ZŠ a MŠ

dodatok c1_vzn 1_2011 platby zs a ms.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,67 kB
Vložené: 16. 11. 2016

VZN obce Veľký Biel o verejnej kanalizácii, odpadových vodách

vzn_ston.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,25 kB
Vložené: 16. 11. 2016
Zobrazené 21-40 z 43