Veľký Biel - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa a oznamy

Obecné zastupiteľstvo

Vyvesené: 21. 5. 2019 Dátum zvesenia: 30. 11. 2022

Rôzne

Vyvesené: 26. 2. 2021 Dátum zvesenia: 31. 12. 2021
Vyvesené: 3. 4. 2017 Dátum zvesenia: 31. 12. 2017