Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: 449/2022

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou

Vyvesené: 20. 6. 2022

Dátum zvesenia: 6. 7. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť