Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: 412/2022

Územný plán zóny Senec - Margovo pole - zámer navrhovanej činnosti

Margovo pole.pdf (1.21 MB)

Do zámeru je možné nahliadnúť, robiť výpisy, odpisy

alebo na vlastné náklady urobiť kópie, počas stránkových

dní na sekretariáte OcÚ.

Vyvesené: 9. 6. 2022

Dátum zvesenia: 1. 7. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť