Obsah

Jubilanti 2019

Obecný úrad v spolupráci so sociálno - zdravotnou komisiou usporiadal v sobotu 9.11.2019 už po dvanásty krát stretnutie jubilantov z našej obce, ktorí sa dožívajú krásneho veku.
Pozvaných bolo 20 občanov Veľkého Bielu, ktorí v tomto roku oslávili 80 a 85 rokov.
O milý kultúrny program sa postarali deti z materskej školy pod vedením pani riaditeľky.
Gratulujeme oslávencom