Navigácia

Obsah

Stavanie mája 2019

V predvečer prvého mája sa stretli naši dobrovoľní hasiči z DHZ Veľký Biel a v spolupráci s komisiou kultúry, dobrovoľníkmi z radov obyvateľov a predstaviteľmi obce zorganizovali tradičné stavanie mája. Prvý máj stojí pri autobusovej zastávke pri pošte a druhý pri Požiarnom klube v Malom Bieli. Hasiči z DHZ sa tiež postarali o prípravu občerstvenia a zábavu.