Navigácia

Obsah

Obecné noviny Bielčan

Redakčná rada obecných novín Bielčan

Šéfredaktor:

Mgr. Katarína Krivosudská

Redaktori:

Mgr. Zuzana Danterová
Anikó Tóth Szalayová

Email:redakciabielcan@gmail.com

Facebook: Som Bielčan

 

Obecné noviny Bielčan vychádzajú od roku 2007 ako štvrťročník registrovaný Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky pod číslom EV 3419/09.

Obyvateľom obce prinášajú informácie o dianí v obci, články miestnych organizácií, a pravidelné rubriky. 

V prípade záujmu o zverejnenie Vášho príspevku alebo zadanie platenej inzercie do obecných novín zašlite email na: redakciabielcan@gmail.com alebo sekretariat@velkybiel.eu, prípadne text zanechajte s kontaktnými údajmi na Obecnom úrade. 

 

Z dôvodu ochrany a spracúvania osobných údajov  nariadenia GDPR žiadame občanov, ktorí majú záujem o zverejnenie informácie, prípadne fotografie svojho novonarodeného dieťaťa, sobáša, životného jubilea, či pietnej spomienky o zaslanie fotografie a sprievodného textu na adresu redakcie obecných novín: redakciabielcan@gmail.com. Záujemcom následne zašleme formulár na vyjadrenie súhlasu so zverejnením, ktorý je nutné zaslať podpísaný späť alebo doručiť originál na Obecný úrad. 

 

cenník inzercie Bielčan

Rok 2019

Október 2019 Stiahnuté: 181x | 31.10.2019

Jún 2019 Stiahnuté: 249x | 12.07.2019

Apríl 2019 Stiahnuté: 248x | 16.04.2019

Rok 2018

December 2018 Stiahnuté: 366x | 22.01.2019

Október 2018 Stiahnuté: 304x | 22.01.2019

Apríl 2018 Stiahnuté: 270x | 22.01.2019

Rok 2013

Apríl 2013 Stiahnuté: 317x | 29.11.2016

Rok 2012

December 2012 Stiahnuté: 417x | 29.11.2016

August 2012 Stiahnuté: 509x | 29.11.2016

Máj 2012 Stiahnuté: 333x | 29.11.2016

Január 2012 Stiahnuté: 373x | 29.11.2016

Rok 2011

Október 2011 Stiahnuté: 553x | 29.11.2016

Jún 2011 Stiahnuté: 464x | 29.11.2016

Marec 2011 Stiahnuté: 319x | 29.11.2016

Rok 2010

December 2010 Stiahnuté: 460x | 29.11.2016

Júl 2010 Stiahnuté: 425x | 29.11.2016

Rok 2009

December 2009 Stiahnuté: 393x | 29.11.2016

Október 2009 Stiahnuté: 624x |

August 2009 Stiahnuté: 476x | 29.11.2016

Apríl 2009 Stiahnuté: 425x | 29.11.2016

Stránka