Navigácia

Obsah

Obecné noviny Bielčan

Redakčná rada obecných novín Bielčan

Šéfredaktor:

Mgr. Katarína Krivosudská

Redaktori:

Mgr. Zuzana Danterová
Anikó Tóth Szalayová

Email:redakciabielcan@gmail.com

Facebook: Som Bielčan

 

Obecné noviny Bielčan vychádzajú od roku 2007 ako štvrťročník registrovaný Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky pod číslom EV 3419/09.

Obyvateľom obce prinášajú informácie o dianí v obci, články miestnych organizácií, a pravidelné rubriky. 

V prípade záujmu o zverejnenie Vášho príspevku alebo zadanie platenej inzercie do obecných novín zašlite email na: redakciabielcan@gmail.com alebo sekretariat@velkybiel.eu, prípadne text zanechajte s kontaktnými údajmi na Obecnom úrade. 

 

Z dôvodu ochrany a spracúvania osobných údajov  nariadenia GDPR žiadame občanov, ktorí majú záujem o zverejnenie informácie, prípadne fotografie svojho novonarodeného dieťaťa, sobáša, životného jubilea, či pietnej spomienky o zaslanie fotografie a sprievodného textu na adresu redakcie obecných novín: redakciabielcan@gmail.com. Záujemcom následne zašleme formulár na vyjadrenie súhlasu so zverejnením, ktorý je nutné zaslať podpísaný späť alebo doručiť originál na Obecný úrad. 

 

cenník inzercie Bielčan

Rok 2019

December 2019 Stiahnuté: 141x | 20.12.2019

Október 2019 Stiahnuté: 231x | 31.10.2019

Jún 2019 Stiahnuté: 295x | 12.07.2019

Apríl 2019 Stiahnuté: 282x | 16.04.2019

Rok 2018

December 2018 Stiahnuté: 453x | 22.01.2019

Október 2018 Stiahnuté: 369x | 22.01.2019

Apríl 2018 Stiahnuté: 342x | 22.01.2019

Rok 2013

Apríl 2013 Stiahnuté: 345x | 29.11.2016

Rok 2012

December 2012 Stiahnuté: 465x | 29.11.2016

August 2012 Stiahnuté: 562x | 29.11.2016

Máj 2012 Stiahnuté: 391x | 29.11.2016

Január 2012 Stiahnuté: 410x | 29.11.2016

Rok 2011

Október 2011 Stiahnuté: 598x | 29.11.2016

Jún 2011 Stiahnuté: 500x | 29.11.2016

Marec 2011 Stiahnuté: 354x | 29.11.2016

Rok 2010

December 2010 Stiahnuté: 508x | 29.11.2016

Júl 2010 Stiahnuté: 471x | 29.11.2016

Rok 2009

December 2009 Stiahnuté: 455x | 29.11.2016

Október 2009 Stiahnuté: 725x |

Apríl 2009 Stiahnuté: 462x | 29.11.2016

Stránka