Navigácia

Obsah

Obecné noviny Bielčan

Redakčná rada obecných novín Bielčan

Šéfredaktor:

Mgr. Katarína Krivosudská

Redaktori:

Mgr. Zuzana Danterová
Anikó Tóth Szalayová

Email:redakciabielcan@gmail.com

Facebook: Som Bielčan

 

Obecné noviny Bielčan vychádzajú od roku 2007 ako štvrťročník registrovaný Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky pod číslom EV 3419/09.

Obyvateľom obce prinášajú informácie o dianí v obci, články miestnych organizácií, a pravidelné rubriky. 

V prípade záujmu o zverejnenie Vášho príspevku alebo zadanie platenej inzercie do obecných novín zašlite email na: redakciabielcan@gmail.com alebo sekretariat@velkybiel.eu, prípadne text zanechajte s kontaktnými údajmi na Obecnom úrade. 

 

Z dôvodu ochrany a spracúvania osobných údajov  nariadenia GDPR žiadame občanov, ktorí majú záujem o zverejnenie informácie, prípadne fotografie svojho novonarodeného dieťaťa, sobáša, životného jubilea, či pietnej spomienky o zaslanie fotografie a sprievodného textu na adresu redakcie obecných novín: redakciabielcan@gmail.com. Záujemcom následne zašleme formulár na vyjadrenie súhlasu so zverejnením, ktorý je nutné zaslať podpísaný späť alebo doručiť originál na Obecný úrad. 

 

cenník inzercie Bielčan

Rok 2021

December 2021 Stiahnuté: 35x | 04.02.2022

August 2021 Stiahnuté: 248x | 24.08.2021

Rok 2020

December 2020 Stiahnuté: 241x | 30.12.2020

júl 2020 Stiahnuté: 303x | 27.07.2020

Rok 2019

December 2019 Stiahnuté: 387x | 20.12.2019

Október 2019 Stiahnuté: 501x | 31.10.2019

Jún 2019 Stiahnuté: 721x | 12.07.2019

Apríl 2019 Stiahnuté: 479x | 16.04.2019

Rok 2018

December 2018 Stiahnuté: 983x | 22.01.2019

Október 2018 Stiahnuté: 1325x | 22.01.2019

Apríl 2018 Stiahnuté: 753x | 22.01.2019

Rok 2013

Apríl 2013 Stiahnuté: 558x | 29.11.2016

Rok 2012

December 2012 Stiahnuté: 734x | 29.11.2016

August 2012 Stiahnuté: 987x | 29.11.2016

Máj 2012 Stiahnuté: 729x | 29.11.2016

Január 2012 Stiahnuté: 602x | 29.11.2016

Rok 2011

Október 2011 Stiahnuté: 996x | 29.11.2016

Jún 2011 Stiahnuté: 851x | 29.11.2016

Marec 2011 Stiahnuté: 646x | 29.11.2016

Rok 2010

December 2010 Stiahnuté: 870x | 29.11.2016

Stránka