Navigácia

Obsah

Nový pavilón Základnej školy 

S výstavbou nového pavilónu základnej školy sme začali z kapacitných dôvodov v októbri 2018. 

Budova by mala byť odovzdaná do užívania k novému školskému roku 2019/2020.

zš

 

 

 

    Aktuálny stav výstavby v 03/2019