Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Komisia sociálno - zdravotnej

Komisia sociálno- zdravotná

  • Spolupracuje so školskými zariadeniami / ZŠ a MŠ/ pri riešení problémov v rodinno-sociálnych oblastiach,
  • Poskytuje poradenstvo pre občanov zdravotne znevýhodnených pri zaobstarávaní  sociálnych  pomôcok  a dávok,
  • Posudzuje žiadosti, o poskytnutie jednorazového  príspevku,
  • Sleduje sociálnu problematiku  osamelých, starých a chorých občanov so zameraním na poskytovanie opatrovateľskej služby,
  • Podieľa sa na riešení sociálnej problematiky zanedbávaných maloletých detí, 
  • Pripravuje obecné udalosti:

      Posedenie jubilantov ( úcta k starším) v mesiaci október

 

hore