Navigácia

Obsah

Obec Veľký Biel

 

1Obec Veľký Biel sa nachádza približne 25 kilometrov od hlavného mesta Slovenska, v regióne Bratislavského samosprávneho kraja, v okrese Senec. Obec patrí v posledných rokoch medzi rýchlo sa rozrastajúce satelity v blízkosti Bratislavy, s čím súvisia narastajúce nároky na sociálnu a technickú infraštruktúru.

Výstavbou a vznikom nových lokalít má obec v súčasnosti viac ako 800 rodinných domov a niekoľko obytných domov. K 01.01.2019 je počet obyvateľov obce 2704. Kým v minulosti v  obci prevažovali obyvatelia s maďarskou národnosťou, dnes je väčšinovým obyvateľstvo slovenskej národnosti.

V obci sa nachádza z pohľadu občianskeho vybavenia materská a základná škola, zdravotné stredisko s lekárom pre deti a dospelých, stomatológ, lekáreň, pošta, kultúrny dom s modernou kuchyňou, klimatizovanou tanečnou sálou či kinosálou, požiarna zbrojnica, futbalový štadión, multifunkčné ihrisko, detské ihriská alebo vonkajší fitness park. Obec je v okolí známa aj 16 hektárovou vodnou plochou pôvodného štrkoviska, využívanou nielen rybármi, ale aj miestnymi obyvateľmi a návštevníkmi vyhľadávajúcimi celoročný relax v prírode. Za dominantnú stavbu v obci považujeme barokový kaštieľ z 18. storočia, ktorý je však verejnosti prístupný iba príležitostne.

Dopravné spojenie z obce poskytuje možnosť využitia železničnej, alternatívne autobusovej prepravy a zároveň je dostupné priame napojenie na diaľnicu D1 z lokality Malý Biel, alebo využitie tzv. Starej Seneckej cesty I/61.    

11

 

Aktuality

13.12.2019

Oznam AVE SK - upozornenie na podvodníkov

AVE SK - odvoz komunálneho odpadu by Vás radi informovali a zároveň sa dištancujú od každoročných "vinšovníkov" v mene spoločnosti AVE SK. Títo ľudia nie sú zamestnanci spoločnosti a AVE SK podniká všetky kroky k zastaveniu poškodzovania mena.

Detail

12.12.2019

Oznámenie Slovenská POŠTA

SLOVENSKÁ POŠTA oznamuje, že zajtra 13.12.2019 bude miestna Pošta Veľký Biel z prevádzkových dôvodov ZATVORENÁ. Najbližšie otvorená pošta: Senec 07.30 - 19.00 hod.

Detail

11.12.2019

Výberové konanie MČ Bratislava - Vrakuňa

Výberové konanie na riaditeľa MŠ MČ Bratislava-Vrakuňa

Detail

09.12.2019

Oznam Slovak Lines

Zmeny CP od 15.12.2019

Detail

09.12.2019

Oznam HaZZ - požiare počas Vianoc

Pozor na požiare v období Vianoc a nového roku.

Detail

09.12.2019

Mikuláš

Mikuláš

V piatok 06.12.2019 navštívil pán starosta ako obecný mikuláš s anjelom a čertom tradične všetky poslušné deti v základnej i materskej škole a obdaroval ich sladkým mikulášskym balíčkom. Nezabudol ani na deti v dvoch súkromných škôlkach a v parku pri kultúrnom dome. Nevynechal ani školskú jedáleň, poštu či obecný úrad. V sobotu 7.12.2019 pokračovala mikulášska tradícia v požiarnej zbrojnici, kde členovia DHZ Veľký Biel tiež pripravili balíčky a občerstvenie pre všetky detičky. V pondelok pán starosta ako každoročne, navštívil Dom Nezábudka - domov sociálnych služieb, kde okrem mikulášskych balíčkov odovzdal aj finančný dar.

Detail

09.12.2019

Vianočné posedenie seniorov

Vianočné posedenie seniorov

Začiatkom adventného obdobia sa v tanečnej sále kultúrneho domu uskutočnilo vianočné posedenie seniorov nad 70 rokov. Strávili spolu príjemné popoludnie pri vianočných koledách, porozprávali sa, pospomínali a potešili sa z pripraveného kultúrneho programu. Na úvod vystúpili deti z materskej školy s vianočným programom, po nich nasledoval príhovor pána starostu. Ten privítal všetkých prítomných, zaželal príjemnú zábavu a taktiež nezabudol popriať pokojné a pohodové blížiace sa sviatky v kruhu najbližších.

Detail

02.12.2019

Požehnanie adventného venca

Požehnanie adventného venca

1.12.2019 prvú adventnú nedeľu sa v parku pri MKS rozsvietila prvá svieca na našom adventnom venci. Štyri sviece predstavujú štyri nedele počas adventu. Každú nedeľu pribudne na venci ďalšia horiaca svieca a tým aj viac svetla. Každá svieca má svoje pomenovanie: prvá svieca je nádej, druhá je mier, tretia radosť a štvrtá svieca je láska."

Detail

14.11.2019

Halloween párty 31.10.2019

Halloween párty 31.10.2019

Obec Veľký Biel a DHZ Veľký Biel zorganizovali 31.10.2019 tradičný detský lampiónový sprievod v kostýmoch. Sprievod začal pri požiarnej zbrojnici o 18.00 hod. a presúval sa za asistencie dobrovoľných hasičov do kultúrneho domu, kde nasledovala detská disco párty do 21.00hod. Súťažili sme tiež o najlepší halloween kostým a o najkrajšiu halloween tekvicu.

Detail

14.11.2019

Jubilanti 2019

Jubilanti 2019

Obecný úrad v spolupráci so sociálno - zdravotnou komisiou usporiadal v sobotu 9.11.2019 už po dvanásty krát stretnutie jubilantov z našej obce, ktorí sa dožívajú krásneho veku. Pozvaných bolo 20 občanov Veľkého Bielu, ktorí v tomto roku oslávili 80 a 85 rokov. O milý kultúrny program sa postarali deti z materskej školy pod vedením pani riaditeľky. Gratulujeme oslávencom

Detail