Navigácia

Obsah

Obec Veľký Biel

 

1Obec Veľký Biel sa nachádza približne 25 kilometrov od hlavného mesta Slovenska, v regióne Bratislavského samosprávneho kraja, v okrese Senec. Obec patrí v posledných rokoch medzi rýchlo sa rozrastajúce satelity v blízkosti Bratislavy, s čím súvisia narastajúce nároky na sociálnu a technickú infraštruktúru.

Výstavbou a vznikom nových lokalít má obec v súčasnosti viac ako 800 rodinných domov a niekoľko obytných domov. K 01.01.2019 je počet obyvateľov obce 2704. Kým v minulosti v  obci prevažovali obyvatelia s maďarskou národnosťou, dnes je väčšinovým obyvateľstvo slovenskej národnosti.

V obci sa nachádza z pohľadu občianskeho vybavenia materská a základná škola, zdravotné stredisko s lekárom pre deti a dospelých, stomatológ, lekáreň, pošta, kultúrny dom s modernou kuchyňou, klimatizovanou tanečnou sálou či kinosálou, požiarna zbrojnica, futbalový štadión, multifunkčné ihrisko, detské ihriská alebo vonkajší fitness park. Obec je v okolí známa aj 16 hektárovou vodnou plochou pôvodného štrkoviska, využívanou nielen rybármi, ale aj miestnymi obyvateľmi a návštevníkmi vyhľadávajúcimi celoročný relax v prírode. Za dominantnú stavbu v obci považujeme barokový kaštieľ z 18. storočia, ktorý je však verejnosti prístupný iba príležitostne.

Dopravné spojenie z obce poskytuje možnosť využitia železničnej, alternatívne autobusovej prepravy a zároveň je dostupné priame napojenie na diaľnicu D1 z lokality Malý Biel, alebo využitie tzv. Starej Seneckej cesty I/61.    

11

 

Aktuality

12.01.2021

stromčeky

Jednorazový zber vianočných stromčekov.

Oznamujeme občanom, že dočasný zberový dvor na bio odpad na Kostolnej ulici bude jednorazovo otvorený na zber vianočných stromčekov v dňoch 15.1.2021 od 15.00 hod.- do 17.00 hod. a 16.1.2021 od 9.00 hod.- do 13.00 hod.

Detail

12.01.2021

dnh

Oznámenie - Zákonná lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2021

Vážení daňovníci, Z dôvodu mimoriadnych opatrení v podobe obmedzenia pohybu a zákazu vychádzania, prijatého na základe uznesenia vlády SR č. 808 zo dňa 31.12.2020 je Obecný úrad vo Veľkom Bieli do 24.januára 2021 pre verejnosť zatvorený. Zákonná lehota pre podanie priznania k dani z nehnuteľnosti je do 31. januára 2021 (nakoľko tento deň pripadá na nedeľu, posledný termín na podanie priznania sa presúva na 1. februára 2021). Obec Veľký Biel nemá kompetenciu na zmenu uvedenej lehoty. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane . Daňové priznanie. Fyzické a právnické osoby, ktoré nadobudli v predchádzajúcom roku v obci Veľký Biel novú nehnuteľnosť alebo nastala zmena (predaj) musia do 31. januára 2021 podať vyplnené a podpísané priznanie k dani z nehnuteľnosti správcovi dane z nehnuteľnosti - Obec Veľký Biel – oddelenie miestnych daní a poplatkov. Je potrebné vypísať telefónne číslo, e-mailovú adresu. V prípade, že daňovník požaduje zaslať rozhodnutie na inú adresu, ako je trvalý pobyt uveďte túto adresu v kolónke poznámka na poslednej strane tlačiva priznanie k dani z nehnuteľnosti. Tlačivo priznanie k dani z nehnuteľnosti a poučenie je k dispozícii na www.velkybiel.eu – občan- tlačivá na stiahnutie. Priznanie k dani z nehnuteľnosti je možné podať poštou na adresu: Obecný úrad Veľký Biel, Železničná 76, 900 24 Veľký Biel alebo doručiť v obálke do poštovej schránky umiestnenej pri dverách na obecnom úrade v mieste sídla Obecného úradu, Železničná 76, Veľký Biel. Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľnosti bude zaslané na vyžiadanie poštou na adresu, ktorá bude uvedená v priznaní k dani z nehnuteľnosti. Daňovník, ktorému nevznikla žiadna zmena, priznanie k dani z nehnuteľnosti NEPODÁVA. Pre bližšie informácie kontaktujte obecný úrad t.č. 02/45 916 221 a na e-mailovej adrese dane@velkybiel.eu. Ďakujeme za porozumenie a ohľaduplnosť.

Detail

11.01.2021

Vestník vlády SR

Vyhláška RÚVZ 2-3/2021 - COVID-19

Detail

07.01.2021

Oznam Slovak Lines

Na základe rozhodnutia BSK sa predlžuje prázdninový režim na prímestských spojoch Slovak Lines. 08.01.2021 – 24.01.2021

Detail

05.01.2021

Stránkové hodiny Spoločný stavebný úrad v Tomášove

Spoločný stavebný úrad v Tomášove oznamuje na základe opatrenia Vlády SR č.808 zmenu stránkových hodín a to v nevyhnutných úkonoch po telefonickej dohode na tel.č. 02/45 916 221 v stredu od 8.00-11.00 - Veľký Biel a ostatné dni na tel.č. 02/45 958 130 - Tomášov.

Detail

24.02.2020

Fašiangová zabíjačka 2020

Fašiangová zabíjačka 2020

15.2.2020 sa konala tradičná fašiangová zabíjačka v parku pri MKS vo Veľkom Bieli kde ste mohli ochutnať zabíjačkové špeciality.

Detail

09.01.2020

Detský novoročný stolnotenisový turnaj 2020

Detský novoročný stolnotenisový turnaj 2020

V sobotu 4.1.2020 sa vo Veľkom Bieli vďaka usporiadateľovi STO Veľký Biel uskutočnil Detský novoročný stolnotenisový turnaj. Zúčastnili sa ho deti z okolitých miest a obcí Svätý Jur, Pezinok, Bratislava, Moravský Sv. Ján, Slovenský Grob, Záhorská Bystrica. Deti z domáceho klubu STO Veľký Biel sa úspešne umiestnili v každej kategórii. Najmladší žiaci : 2.miesto-Filip P. Najmladšie žiačky : 3.miesto-Lea B., 5. miesto-Terézia Š. Starší žiaci : 1. miesto-Matúš B. Staršie žiačky: 3.miesto - Linda N.

Detail

17.12.2019

Vianočné trhy 2019

Vianočné trhy 2019

Obec Veľký Biel v spolupráci s Komisiou školstva, mládeže, kultúry a športu, usporiadala 14.12.2019 prvé Vianočné trhy v parku. Snažili sme sa dať priestor lokálnym predajcom a podporiť miestne organizácie. Mohli ste si pochutiť na palacinkách, vianočnom punči,varenom víne,vianočnej kapustnici a iných pochutinách.Nechýbali ani adventné vence,sviečky a iné vianočné dekorácie.

Detail

09.12.2019

Mikuláš

Mikuláš

V piatok 06.12.2019 navštívil pán starosta ako obecný mikuláš s anjelom a čertom tradične všetky poslušné deti v základnej i materskej škole a obdaroval ich sladkým mikulášskym balíčkom. Nezabudol ani na deti v dvoch súkromných škôlkach a v parku pri kultúrnom dome. Nevynechal ani školskú jedáleň, poštu či obecný úrad. V sobotu 7.12.2019 pokračovala mikulášska tradícia v požiarnej zbrojnici, kde členovia DHZ Veľký Biel tiež pripravili balíčky a občerstvenie pre všetky detičky. V pondelok pán starosta ako každoročne, navštívil Dom Nezábudka - domov sociálnych služieb, kde okrem mikulášskych balíčkov odovzdal aj finančný dar.

Detail

09.12.2019

Vianočné posedenie seniorov

Vianočné posedenie seniorov

Začiatkom adventného obdobia sa v tanečnej sále kultúrneho domu uskutočnilo vianočné posedenie seniorov nad 70 rokov. Strávili spolu príjemné popoludnie pri vianočných koledách, porozprávali sa, pospomínali a potešili sa z pripraveného kultúrneho programu. Na úvod vystúpili deti z materskej školy s vianočným programom, po nich nasledoval príhovor pána starostu. Ten privítal všetkých prítomných, zaželal príjemnú zábavu a taktiež nezabudol popriať pokojné a pohodové blížiace sa sviatky v kruhu najbližších.

Detail

Novinky a aktuality z nášho webu,
stiahnite si zadarmo mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií