Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.05.2021

Zmluva č.321 0033 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

11/2021

3 000,00 EUR tritisíc eur

DPO SR

Obec Veľký Biel

30.04.2021

Kúpna zmluva o predaji pozemku

10/2021

2,00 EUR dve eurá

Prima Byty s.r.o.

Obec Veľký Biel

21.04.2021

Dodatok č.7

9/2021

Neuvedené

AVE SK odpadové hospodárstvo

Obec Veľký Biel

21.04.2021

Dodatok č.6

8/2021

Neuvedené

AVE SK odpadové hospodárstvo

Obec Veľký Biel

01.04.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veľký Biel 2021

7/2021

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto

Stolnotenisový oddiel Veľký Biel

Obec Veľký Biel

24.03.2021

Nájomná zmluva

6/2021

72,00 EUR sedemdesiatdva

Matej Salay s manž.

Obec Veľký Biel

24.03.2021

Mandátna zmluva na zabezpečenie VO

5/2021

3 000,00 EUR tritisícdeväťstosedemdesiatosem eur

VOLUMA SK, s.r.o.

Obec Veľký Biel

24.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veľký Biel 2021

4/2021

500,00 EUR päťsto

Slovenský rybársky zväz - obvodná organizácia

Obec Veľký Biel

12.03.2021

Zmluva o poskytovaní služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti

3/2021

250,80 EUR dvestopäťdesiat eur osemdesiat centov

osobnyudaj.sk, s. r. o.

Obec Veľký Biel

01.02.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

2/2021

Neuvedené

SPP a.s.

Obec Veľký Biel

01.02.2021

Zmluva o dodávke zemného plynu

1/2021

Neuvedené

Obec Veľký Biel

SPP a.s.

29.01.2021

0Dodatok č.5 k zmluve o dodávke elektriny.

45/2020

Neuvedené

Obec Veľký Biel

ZSE Energia, a.s.

13.01.2021

Dohoda o zrušení zmluvy o zabezpečení zimnej údržby

43/2020

Neuvedené

Michal Szalay

Obec Veľký Biel

21.12.2020

Rámcová zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek KO

46/2020

Neuvedené

ESPIK Group s. r. o.

Obec Veľký Biel

21.12.2020

Zmluva o združenej dodávke zemného plynu

39/2020

Neuvedené

Energie2, a.s.

Obec Veľký Biel

17.12.2020

Zmluva o dielo 16112020-Veľký Biel-kanalizácia a Envirofond 2021 BK

44/2020

700,00 EUR sedemsto

Ing. Martin Šišolák, Pri štadióne 14, 900 21 Svätý Jur

Obec Veľký Biel

14.12.2020

Dodatok č.1/2021 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení systému nakl.s odpadmi

42/2020

Neuvedené

RECYKLOGROUP, a.s.

Obec Veľký Biel

14.12.2020

Zmluva o poskytovaní služieb a dodávke tovaru a Licenčná zmluva

41/2020

3 978,00 EUR tritisícdeväťstosedemdesiatosem eur

MIM s.r.o.

Obec Veľký Biel

10.12.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

40/2020

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Veľký Biel

09.12.2020

Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií v obci Veľký Biel

38/2020

Neuvedené

VPP Senec a.s.

Obec Veľký Biel

04.12.2020

Zmluva o výpožičke

37/2020

Neuvedené

SR-Štatistický úrad SR

Obec Veľký Biel

03.12.2020

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 18102019

36/2020

1 004,00 EUR jedentisícštyri eur

Ing. Michal Šišolák

Obec Veľký Biel

03.12.2020

Kúpna zmluva o predaji pozemku

35/2020

870,00 EUR osemstosedemdesiat eur

Eva Fülöpová,Peter Fülöp

Obec Veľký Biel

13.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

34/2020

52 955,00 EUR päťdesiatdvatisícdeväťstopäťdesiatpäť eur

Obec Veľký Biel

Ministerstvo financií SR

09.11.2020

Zmluva o dielo

33/2020

59 900,00 EUR päťdesiatdeväťtisícdeväťsto eur

ADIZ EU s. r. o.

Obec Veľký Biel

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: