Navigácia

Obsah

Starosta obce


Anton Danter - starosta obceAnton Danter - starosta obce

Vážení spoluobčania, prihováram sa Vám ako starosta obce Veľký Biel. Mojou snahou a celého obecného zastupiteľstva a taktiež všetkých zamestnancov obecného úradu je po rokoch útlmu a nevyužitých príležitostí posunúť kvalitu života v našej obci na vyššiu úroveň.

Je veľa problémov v našej obci, ktoré je nutné riešiť a aj sa ich riešiť snažíme. Dúfam, že nečakáte zázraky zo dňa na deň. Som ale presvedčený, že pozitívne zmeny ste museli zaregistrovať. Hlavne by som chcel upozorniť na rekonštrukčné práce v škôlke a na obecnom úrade, vybudovanie parkovísk, vybudovanie chodníka medzi poštou a školou, vynovenie vchodu a výmena hlavnej brány cintorína, rekonštrukcia kultúrneho domu a okolitého parku a iné. Na väčšie projekty, ktoré si vyžadujú značné finančné náklady tieto financie postupne zháňame a našťastie sa nám to aj začína dariť.

Taktiež som rád, že sa nám v spolupráci aj s ostanými organizáciami v obci darí organizovať stále viac kultúrnych a športových podujatí. Tu by som sa chcel ešte raz poďakovať všetkým organizáciám, sponzorom a aktívnym spoluobčanom, ktorým sme sa snažili poďakovať aj prostredníctvom starostovského plesu.

Je veľa vecí, ktoré treba v obci riešiť a som rád, že nás na problémy upozorňujete. Či je to pri osobných stretnutiach alebo na verejných schôdzach.

Som veľmi rád, že sa nám podarilo rozbehnúť aj obecné noviny, aj keď aj tu sa vyskytli rôzne reakcie „našťastie väčšinou kladné“. Verím, že stále viacej obyvateľov sa bude zapájať do tvorby týchto novín a vďaka tomu sa možno zo štvrť ročníka stane mesačník. Aj na tomto príklade chcem upozorniť na to, že dedinu nemôže ťahať pár nadšencov, ale zapájať by sa mali všetci – alebo aspoň väčšina.

Na záver Vás chcem veľmi pekne poprosiť, aby ste s nami spolupracovali, obracali sa na nás s Vašimi problémami a verte nám, že chceme niečo dokázať. Uvítame každý názor, či pre nás kladný, či záporný. Nikto by sa nemal báť vyjadriť svoj názor otvorene a ubezpečujem Vás, že oprávnenú kritiku určite prijmeme

S prianím krajšej budúcnosti a dobrej spolupráce
Anton Danter – starosta obce