Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

 

 

Nakoľko Obecný úrad zriaďuje nové telefónne linky, k dispozícii je dočasné telefónne číslo: 02/402 591 82, 02/402 591 81. Ďakujeme za pochopenie.

Dobrovoľný hasičský zbor Veľký Biel

Organizačná zložka DPO SR

Svoju aktívnu činnosť obnovil Dobrovoľný hasičský zbor ustanovujúcou schôdzou dňa 16. novembra 2013. V roku 2018 si zbor pripomenul 90. výročie jeho založenia. Hlavnou činnosťou DHZ  Veľký Biel je zabezpečovať požiarnu ochranu v obci a jej okolí. Zásahová jednotka často pomáha pri požiaroch v blízkom okolí a je nápomocná HaZZ SR. Pravidelne sa zapája do verejnoprospešných prác ako čistenie okolia, orezávanie stromov, alebo pomoc pri odstraňovaní škôd pri povodniach.

Pomáha obyvateľom obce so zabezpečením svojich domovov preventívnou činnosťou a venuje sa aj výchove mládeže v spolku mladých hasičov Plameň.

DHZ Veľký Biel disponuje aj kvalitným športovým tímom mužov a žien, ktorí sa pravidelne a najmä úspešne zúčastňujú súťaži v celom Pezinskom a Seneckom okrese. Dôkazom je už nemalá zbierka trofejí z okolitých súťaži.

Pravidelne zasadnutia vo výborových a členských schôdzach pomáhajú pri lepšej organizácii práce počas celého roka. Keďže DHZ organizuje nielen svoje vlastné podujatia ale pomáha často aj pri podujatiach obce, môžete vidieť jej členov pri práci počas celého roka. Jedným z najpopulárnejších podujatí je hasičský ples, ktorý je už stálicou počas plesovej sezóny.

Zbor má aktuálne 35 evidovaných členov. Nových členov prijíma DHZ Veľký Biel počas celého roka a svoj záujem môžete ohlásiť na kontaktoch uvedených nižšie.

Dobrovoľný hasičský zbor je pre všetkých, ktorí sa chcú aktívne venovať pomoci iným, športovať či zapájať sa do aktivít našej obce.

 

Výbor DHZ Veľký Biel

Predsedníčka: Radka Laky, 

Veliteľ: Miroslav Horváth, 

Tajomníčka: Erika Rajcsányiová, 

Pokladníčka: Miroslava Gašpareková, 

Hospodár: Ladislav Hodosy, 

Preventivár: Richard Majthényi

 

Korenšpondenčná adresa: Senecká 100, 900 24 Veľký Biel, 

e-mail: dhzvelkybiel@gmail.com, 

tel.: 0903 186 026

IČO: 00177474 0407

číslo účtu: 7881983001/5600 (Primabanka)

 

Plánované udalosti na rok 2019

Udržiavanie dobrých vzťahov s hasičmi z družobnej obce Szany – cezhraničná spolupráca,

Práca krúžku mladých hasičov a ich výcvik na súťaž Plameň,

Ples dobrovoľných hasičov, 

Pohár starostu obce v požiarnom športe,

Hasičská zábava.

Účasť na obecnej súťaži vo varení gulášu Bielsky kotlík. 

Pomoc pri organizovaní Dňa detí v obci.

Lampiónový sprievod,

Hasičský Mikuláš.

 

hore