Navigácia

Obsah

História obce

 

Veľký Biel leží na západnej časti Podunajskej nížiny, na juhovýchodnom okraji Trnavskej pahorkatiny, na nive Čiernej vody. Obec spočiatku patrila do Bratislavskej župy, neskôr do okresov Galanta, Bratislava-vidiek, a teraz do okresu Senec.

Veľký Biel sa skladá z dvoch obcí - Veľký Biel a Malý Biel. Prvé písomné záznamy o Veľkom Bieli sú z roku 1294, kedy sa nazýval BEEL, súčasný názov obce sa používa od roku 1948. Predtým sa používal názov Magyarbél. Prvé písomné zmienky o Malom Bieli pochádzajú z roku 1323. Spomína sa obec s názov Minor Beel a Németbél. V roku 1948 bola obec premenovaná na Malý Biel a v roku 1960 boli obe obce zlúčené a používa sa spoločný názov Veľký Biel.

Obec Beel patrila Bratislavskému hradu. Svoje majetky tu mali zemianske rodiny Földesovcov, Szülőovcov, Horváthovcov a Molnárovcov. V polovici 18. storočia patrila časť obce Sipkovitzovi, Dadanyimu a posledným majiteľom bol veľkostatkár Uhlík. Obec Minor Beel patrila rodine Oroszovcov. V 16. storočí sa tu usídlili chorvátsky kolonisti. V roku 1719 sa začala výstavba jedného z najväčších barokových kaštieľov v okolí.

Obyvatelia obce sa v minulosti zaoberali prevažne poľnohospodárstvom, pestovaním ovocia a zeleniny. V obci boli obmedzené pracovné možnosti, a preto obyvatelia odchádzali za prácou do Bratislavy a Senca.

Od roku 1948 sa obec rozrástla, postavili sa nové rodinné domy. V roku 1950 bolo založené miestne JRD, ktoré poskytovalo nové možnosti zamestnania sa. V šesťdesiatych rokoch sa začali stavať bezprašné cesty, zaviedlo sa verejné osvetlenie, postavila sa budova pošty, kultúrny dom, nová základná škola, školská družina, dom smútku, zrekonštruovala sa budova požiarnej zbrojnice, i obecného úradu. Občania si svojpomocne vybudovali športový areál a splynofikovali celú obec. Na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov sa mladé rodiny sťahovali z obce kvôli chýbajúcim stavebným pozemkom, čím rapídne stúpol priemerný vek obyvateľov. V tom období sa mladé rodiny sťahovali do Senca a Bratislavy.

Po roku 1985 sa  znovu  začalo s výstavbou rodinných domov, čím sa obec postupne začala zapĺňať  novými obyvateľmi z rôznych kútov Slovenska. V deväťdesiatych rokoch sa v obci začal budovať verejný vodovod, postavil sa dom smútku na cintoríne v Malom Bieli, rozšírilo sa verejné osvetlenie a začalo sa s postupnou výstavbou kanalizačnej siete.