Navigácia

Obsah

Slovenský zväz rybárov


Vznik organizácie: 11.02.1978 ako miestna odbočka SRZ pri Obvodnej organizácii Senec

Členovia: Členovia sú občanmi Veľkého Bielu a Novej Dedinky v počte 136 a to 56 z

Novej Dedinky a 80 z Veľkého Bielu / k 31.12.2009/.

Rybársky revír: 16 hektárové štrkovisko sa nachádza priamo v obci Veľký Biel. Jazero je na najhlbšom mieste hlboké 6,5 m a viditeľnosť do 10 m. Priemerná hĺbka je 4.5 m. Dno je husto zarastené rastlinami a je tu veľa druhov rýb. Nachádzajú sa tu živočíchy ako kapor, ostriež, karas, uhor, slnečnica, šťuka, mrena, zubáč ako aj sumec.

Činnosť rybárov: v zimnom období vyrezávajú šáchorie a tým pripravia rybársky revír na rybárske preteky, vyrezávajú ľad, aby sa ryby po dlhých zimných dní dostali ku kyslíku.

Na jar je brigáda okolo jazera s rybármi, ale aj potápači majú čo robiť, aby vybrali z dna jazera opotrebované pneumatiky, fotelu, fľaše, železá a strašné množstvo PED fliaš a pohárov.

V máji je tradičné zahájenie sezóny s rybárskymi pretekmi. Na týchto pretekoch sa zúčastní pravidelne 100 až 150 súťažiacich. Na jeseň je najdôležitejšia akcia a to zarybnenie. Pravidelne v novembri sa zarybňuje. Každý rok je rybársky revír zarybnený minimálne

so 24 metrákom rýb, v hodnote okolo 200.000.-Sk. A neposlednom rade pri našej organizácie pracuje aj rybárska stráž, ktorá sa snaží dodržiavať rybárske právo rybárov.

Plán činnosti Obvodnej organizácie SRZ vo Veľkom Bieli na rok 2010

január vysekávanie šáchoria a odrezávanie suchých a zlámaných konárov zo stromov na brehu jazera, vyrezávanie ľadu

28. február výročná členská schôdza

27. marec rybárska brigáda na čistenie brehu jazera

24. apríl čistenie dna jazera pomocou potápačov

a kontrola pripravenosti rybárskeho areálu na rybárske preteky

1. máj rybárske preteky

november zarybňovanie rybárskeho revíru

po celý rok spolupráca s obecným úradom ohľadom dodržiavania čistoty s občanmi a majiteľmi bufetov pri jazere a s rybárskou strážou pri dodržiavaní rybárskych práv a povinností rybárov v rybárskom revíre V. Biel.